Regionalutvikling


Vi gjennomfører både forsknings- og analyseprosjekter innenfor våre områder og utvikler ny kunnskap i tett samarbeid med våre oppdragsgivere.

Tjenester


Innovasjonspolitikk

Agderforskning forsker på innovasjonspolitikk og gir innspill og råd til nasjonale og regionale aktører i forhold til å utvikle ny og forskningsbasert praksis for klynge-, smart spesialisering-, FoU- og innovasjonspolitikk.

Ledelse

Agderforskning forsker på nye lederroller og gir innspill på og råd til samarbeidspartnere om de utfordringer og muligheter som ledelse i nettverk representerer.  Vi arbeider med en forskningsbasert tilnærming til ledelse i regionale bedriftsklynger, FoU-prosjekter, partnerskap, utviklingskoalisjoner og regioner.

Utvikling

Agderforskning forsker og gir innspill og råd til samarbeidspartnere i forhold til samfunnsutvikling på regionalt og kommunalt nivå. Våre forskere arbeider med regionalutvikling, stedsutvikling, byplanlegging, naturområdeutvikling og bærekraftig utvikling.

Eksempelstudie

PERIF


Agderforskning er partner i PERIF-prosjektet med hovedmål om å styrke grunnlaget for et langsiktig samarbeid mellom regionale aktører i utvalgte regioner i Tsjekkia og Norge

Les mer

Samarbeidspartnere


Kontakt


Roger Normann

Administrerende direktør