Innovasjon i offentlig sektor


Sammen med våre oppdragsgivere utvikler vi kunnskapen som skal til for å skape fremtidens velferdssamfunn. Vi har spesielt fokus på nye typer av samarbeidsløsninger der frivillig sektor, næringslivet og brukergrupper utgjør nøkkelen til bærekraftige velferdsløsninger i offentlig sektor.

Tjenester


Følgeforskning og evaluering

Agderforskning gjennomfører brukernær og aksjonsrettet følgeforskning. I samarbeid med våre oppdragsgivere tilføres forskningsbasert
kunnskap som danner grunnlag for valg og beslutninger.

Fasilitering av samarbeid

Agderforskning bidrar til å fasilitere, analysere og styrke samarbeid mellom offentlig sektor, brukerorganisasjoner, og frivillig sektor.

Kunnskapsutvikling

I samarbeid med offentlig sektor bidrar Agderforskning til å sikre kunnskapsbasert utvikling av nye tjenester og prosesser. De siste årene har vår forskning blant annet fokusert på samarbeid mellom frivillig og offentlig sektor, brukerinvolvering i utvikling av velferdstjenester, inkludering av innvandrere og marginaliserte grupper og regionale kompetansebehov.

Agderforskning har gitt oss nye perspektiver og et bedre kunnskapsgrunnlag. Samarbeidet med Agderforskning gjør at vi nå har et mer reflektert forhold til den særegne lærerrollen i voksenopplæringen, og at vi i større grad ser viktigheten av å inkludere frivilligheten i vårt integreringsarbeid

Joanna Derdowska, enhetsleder Arendal Voksenopplæring

Eksempelstudie

Med hjerte for Arendal


Prosjektet Med hjerte for Arendal vant Innovasjonsprisen i 2014, og er trukket frem i regjeringens inspirasjonshefte om samarbeid mellom frivillige og kommuner.

Les mer

Samarbeidspartnere


Kontakt


Eugene Guribye

Forskningssjef

Roger Normann

Administrerende direktør