Kultur og næring


Sammen med våre samarbeidspartnere utvikler vi forretningsmodeller, strategier og konsepter innenfor reiselivs- og opplevelsesrelaterte tema, publikumsutvikling og digitalisering av musikkindustrien. Kunnskapsgrunnlaget er forskningsbasert og formidles gjennom rådgivning, presentasjoner og vitenskapelige publikasjoner

Tjenester


Brukerstyrt forskning

Vi utvikler forskningsprosjekt sammen med partnere mot regionale, nasjonale og internasjonale forskningsprogram. Dette gjelder eksempelvis mot de regionale forskningsfondene (Agder, Vestlandet, Oslofjordfondet, Nord-Norge og Innlandet), samt kompetansefondene på Sørlandet. På nasjonalt nivå er det særlig Norges forskningsråd, både ved tematiske programsatsinger og næringsnøytrale program som brukerstyrt innovasjonsarena (BiA). Internasjonalt er det både InterReg KASK og ØKS, EØS-program samt tematiske programsatsinger som Creative Europe.

Innovasjonsledelse og strategi

Agderforskning hjelper bedrifter med å utvikle riktige strategier og god innovasjonspraksis. Anbefalingene er tilpasset bedriftenes utfordringer og skal gi grunnlag for å ta riktige veivalg og skape varige konkurransefortrinn.

Markeds- og organisasjonsutvikling

Agderforskning bistår bedrifter med å analysere og velge markeder, og å posisjonere bedriftene i disse markedene. Sammen med bedriftene effektiviserer vi også produksjonsprosessene gjennom bruk av oppdaterte organisasjonsprinsipper.

Eksempelstudie

REISEPOL


Reisepol er et forskningsprosjekt knyttet til hvordan den norske reiselivsbransjen kan styrke sin konkurranseposisjon i et globalt marked mot år 2022.

Les mer

Samarbeidspartnere


Kontakt


Kirsti M. Hjemdahl

Forskningssjef

Roger Normann

Administrerende direktør