Industriutvikling


Vi utvikler strategier, markeder, produkter, prosesser og forretningsmodeller sammen med våre oppdragsgivere. Løsningene er forskningsbaserte og formidles gjennom rådgivning, presentasjoner og vitenskapelige publikasjoner.

Tjenester


Tjenester

Agderforskning hjelper bedrifter med å utvikle riktige strategier og god innovasjonspraksis. Anbefalingene er tilpasset bedriftenes utfordringer og skal gi grunnlag for å ta riktige veivalg og skape varige konkurransefortrinn.

Markeds- og organisasjonsutvikling

Agderforskning bistår bedrifter med å analysere og velge markeder, og å posisjonere bedriftene i disse markedene. Sammen med bedriftene effektiviserer vi også produksjonsprosessene gjennom bruk av oppdaterte organisasjonsprinsipper.

Næringsøkonomiske analyser

Agderforskning gjennomfører analyser for å avdekke ulike bransjers konkurranseevne, strukturelle styrker og svakheter, og strategiske utfordringer. Analysene tilpasses spørsmålene kundene ønsker svar på.

Ettersom informasjonen fra det regionale nettverket har vist seg å være treffsikker, får vi tidlig føling med omslag i den økonomiske utviklingen.

Øystein Olsen, Sentralbanksjef

Eksempelstudie

Mekanisk industri


Mekanisk industri: Agderforskning gjennomførte i 2014 en dybdestudie av mekanisk industri i Agder hvor økt automasjon og robotisering av produksjonsprosessen kan være løsning på de utforinger industrien opplever.

Les mer

Samarbeidspartnere


Kontakt


Sissel Strickert

Administrasjons- og kommunikasjonssjef/Senior prosjektleder

Roger Normann

Administrerende direktør