Center for Modeling Social Systems


Senteret for modellering av sosiale systemer, CMSS, utfører vitenskapelig og politisk orientert forskning på kognitive og kulturelle mekanismer som bidrar til å forme de utfordringer som mennesker og samfunn står overfor.

Om senteret


System-begrepet er viktig fordi senterets arbeid styres av innsikt i den ikke-lineære dynamikken i adaptive systemer. Senterets hovedvekt er på modellering, simulering, analyse, evaluering og forutsigelse av oppførsel fra systemer som er formet av menneskelige nettverk, agenter og interaksjoner. Senteret håper å bidra med teoretiske og metodiske debatter rundt sentral aspekter i naturvitenskap som produksjon, validering og verifisering av virkelighetsmodeller.

Vi benytter primært datamodellering og simuleringsmetoder som gir oss mulighet til å integrere kunnskap fra flere disipliner, inkludert nevrovitenskap, evolusjonær biologi, kognitiv vitenskap, atferds-økologi, eksperimentell psykologi, kulturantropologi, arkeologi, økonomi, statsvitenskap, historie og filosofi.

F. LeRon Shults, Ph.D., Ph.D., vitenskapelig leder ved Center for Modeling Social Systems og professor ved Universitetet i Agder

Prosjekter


The Modeling Religion in Norway (MODRN) Project
Dette prosjektet ble påbegynt i juli 2016 og skal vare til juni 2019. Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd.

The Modeling Religion Project (MRP)
Dette prosjektet ble påbegynt i juli 2015 og varer frem til juni 2018.

Computer Tools for Modeling Religious and Social Conflict (CTMRSC)
Dette prosjektet hadde oppstart i juli 2017 og skal fortsette til og med juni 2020. Prosjektet er finansiert av Universitetet i Agder. Nøkkelpersoner i prosjektet er Dr. Andreas Prinz, medforsker, Dr. Ivan Puga-Gonzalez, doktorgradsstipendiat, og Themis Xanthopoulou, Ph.D. kar.

Learning About Simulations as a Research Approach (LaSiRA)
LaSiRA er støttet av Universitetet i Agder, som har finansiert to doktorgradstipendiater for prosjektet. LaSiRA ble påbegynt i juli 2017 og varer til juni 2020. Nøkkelpersoner i prosjektet er Dr. Pauline Vos, medforsker og Amrit Poudel, doktorgradsstipendiat.

Utvalgte publikasjoner


Lane, Justin, F. LeRon Shults, and Wesley J. Wildman. “A potential explanation for self-radicalisation.” Behavioral and Brain Sciences, 41, (2018). E207. doi:10.1017/S0140525X18001760.

Lane, Justin E. and F. LeRon Shults. «Cognition, Culture, and Social Simulation.» Journal of Cognition and Culture, 18 (2018) 451-461.

Tolk, Andreas, Wesley J. Wildman, Saikou Diallo, and F. LeRon Shults, “Human Simulation as Lingua Franca for relating the Humanities and Social Sciences,” Journal of Cognition and Culture, 18 (2018) 462-482.

Shults, F. LeRon, Wesley J. Wildman, Justin Lane, Christopher Lynch and Saikou Diallo, “Multiple Axialities: A computational model of the Axial Age.”  Journal of Cognition and Culture, 18 (2018): 537-564.

Wildman, Wesley J. and F. LeRon Shults, “Emergence: What does it mean and how is it relevant to computer engineering?” 21-34 in Mittal Saurab, Saikou Diallo & Andreas Tolk, eds. Emergence and Computer Engineering. New York: John Wiley & Sons, 2018.

Shults, F. LeRon, Wesley J. Wildman and Virginia Dignum, “Ethics in Computer Modeling and Simulation,” Proceedings of the Winter Simulation Conference, (2018) 1-12.

Gore, Ross, Carlos Lemos, F. LeRon Shults, and Wesley J. Wildman “Forecasting changes in religiosity and existential security with an agent-based model.” The Journal of Artificial Societies and Social Simulation Society, 21, no. 1 (2018): 1-26. 

Lemos, Carlos, Computational Analysis of Violent Protests in the Arab Spring, Berlin: Springer Publishing, 2017.

Shults, F. LeRon, Wesley J. Wildman, Ross Gore, Justin E. Lane, Christopher Lynch, and Saikou Diallo, «Modeling terror management theory: Computer simulations of the impact of mortality salience on religiosity,» Religion, Brain & Behavior, 8, no. 1 (2018): 77-100.

Shults, F. LeRon and Wesley J. Wildman, «Modeling Catalhoyuk: Simulating religious entanglement in a Neolithic town,” in Ian Hodder, ed., Religion, History and Place. Denver: University of Colorado Press, in press. 

Shults, F. LeRon, Ross Gore, Wesley J. Wildman, Christopher Lynch, Justin E. Lane, and Monica Toft, «Mutually escalating religious violence: A generative model,» Proceedings of the 2017 Social Simulation Conference, Dublin, Ireland, 2017.

Shults, F. LeRon, Practicing Safe Sects: Religious Reproduction in Scientific and Philosophical Perspective. Leiden: Brill, 2018. 

Shults, F. LeRon, Ross Gore, Carlos Lemos, and Wesley J. Wildman, «Why do the godless prosper? Modeling the cognitive and coalitional mechanisms that promote atheism.» Psychology of Religion and Spirituality, in press. 

Shults, F. LeRon, «Can we predict and prevent religious radicalization?» in Gwyneth Øverland, ed., Processes of Violent Extremism in the 21st Century: International and Interdisciplinary Perspectives. Cambridge Scholars Press, in press. 

Shults, F. LeRon and Wesley J. Wildman, “Ethics, computer simulation, and the future of humanity.” Chapter in Saikou Diallo et al., eds, Human Simulation. Berlin: Springer publishing, in press.

Shults, F. LeRon and Wesley J. Wildman, “Multiple Axialities: A computational model of the Axial Age.” Journal of Cognition and Culture, in press.

Tolk, Andreas, Wesley J. Wildman, Saikou Diallo, and F. LeRon Shults, “Human Simulation as Lingua Franca for relating the Humanities and Social Sciences,” Journal of Cognition and Culture, in press.

Wildman, Wesley J., Paul Fishwick, and F. LeRon Shults, «Teaching at the intersection of simulation and the humanities,» in Proceedings of the 2017 Winter Simulation Conference3-6 December, Las Vegas, Nevada.

Utvalgte presentasjoner


Shults, F. LeRon,“Simulating Religious Cognition and Culture,” presentation at the annual meeting of the International Association for the Cognitive Science of Religion, Boston, USA, 13-16 August 2018.

Shults, F. LeRon,“The Birth of Transcendence: A Computational Model of the Axial Age,” presentation at the annual meeting of the Institute for American Religious and Philosophical Thought, Berlin, Germany, 18-21 June 2018.

Shults, F. LeRon,“Predicting and Preventing Religious Radicalization,” presentation at The Impact of Religion International Conference, Uppsala University, Sweden, 24-26 April 2018.

Shults, F. LeRon, «A Computational Model of Ritual Competence Theory,» presentation at the Cognitive Science of Religion group, American Academy of Religion, 17 November 2017.

Shults, F. LeRon, «Modeling and Simulating Refugee Crises,» presentation at the Lesbos Dialogues, Lesbos, Greece, 10 November 2017.

Shults, F. LeRon, «Computational Modeling of Cognitive and Psychological Theories of Religion,» presentation at the International Association for the Psychology of Religion, Hamar, Norway, 23 August 2017.

Shults, F. LeRon, «Using Computer Modeling, Analysis, and Simulation for Governmental and Corporate Policy Evaluation,» with Justin E. Lane, presentation at the China Goes Globalconference, Kristiansand, Norway, 15 June 2017.

Shults, F. LeRon, «Race and the Mind-Culture Nexus: Reflections on a Complex Adaptive System and its Social Uses,» with Wesley J. Wildman, presentation at the Institute for American Philosophical and Religious Thought, Chatanooga, TN,  11 June 2017.

Shults, F. LeRon, «How to Predict the Future: Using Multi-Agent Artificial Intelligence Models to Simulate Social Policy,» presentation given at the opening of the Center for Artificial Intelligence Research, Grimstad, Norway, 2 March 2017.

Shults, F. LeRon, «Predicting Religious Terrorism,» presentation given at the Religion and the Social Sciences section of the American Academy of Religion, San Antonio, TX, 20 November 2016.

Shults, F. LeRon, «Big Method: Linking Big Theories and Big Data to Address Big Challenges,» panel presentation given at the International Association for the Cognitive Science of Religion, Vancouver, Canada, 22 August 2016.

Shults, F. LeRon, “The Scientific Simulation of Religion: A Report on the Modeling Religion Project,” presentation at the Society for the Scientific Study of Religion annual conference, with Wesley J. Wildman, Los Angeles, CA. 23 Oct 2015.

Tilknyttede forskere


LeRon Shults, vitenskapelig leder, Center for Modeling Social Systems

Roger Normann, administrerende direktør, Center for Modeling Social Systems

Saikou Diallo, førsteamanuensis ved Virginia Modeling, Analysis and Simulation Center,  og Co-PI for MRP- og MODRN-prosjektene

Ross Gore, forskningsassistent ved Virginia Modeling, Analysis and Simulation Center, og Co-PI for MODRN-prosjektet

Justin E. Lane, forskningsassistent ved Center for Modeling Social Systems og Phd-kandidat ved Universitetet i Oxford

Carlos Lemos, postdoktor i MODRN-prosjektet

Amrit Bahadur Poudel, Phd-kandidat i LaSiRA-prosjektet

Andreas Prinz, professor ved Universitetet i Agder og Co-PI for CTMRSC-prosjektet

Ivan Puga-Gonzalez, postdoktor i CTMRSC-prosjektet

Pauline Vos, professor ved Universitetet i Agder og Co-PI for LaSiRA-prosjektet

Wesley J. Wildman, professor ved Universitetet i Boston, direktør ved Center for Mind and Culture, Inc. (CMAC). PI for MRP og Co-PI for MODRN-prosjektet

Veronika Rybanská, forskningsassistent ved Center for Modeling Social Systems

 

Samarbeidspartnere


Kontakt


Gro Anita Homme

Senterkoordinator