Bedre balanse mellom tilbud og etterspørsel etter kompetanse i regionale arbeidsmarkeder06 februar 2018