Publikasjoner


Prosjektrapport 2017

Denne rapporten er del av prosjektet Bærekraftig innovasjon i offentlig sektor – Nye samarbeidsmodeller for bærekraftig forvaltning i en regionalpark på Agder som er finansiert av Regionale Forskningsfond Agder (prosjektnummer 235472). Prosjektet kategoriseres som et Regionalt offentlig prosjekt der hensikten er å oppnå regional relevans og innovative forbedringer i offentlig styring.

Omstilling Agder

En gjennomgang av gründertiltaket Veksthuset i en ekstraordinær tid

Prosjektrapport 8/2016

Prosjektrapport 1/2017

Denne rapporten er en evaluering av styrker og svakheter ved nåværende organisasjonsmodell og forankring av interkommunalt samarbeid i Østre Agder. Rapporten er basert innsamlede data fra alle regionråd i Norge, dokumentstudier, samt kvalitative intervjuer gjennomført med representanter fra styret, referansegruppen og sekretariatet i Østre Agder.

Mot ‘Kommune 3.0’?

Modeller for samarbeid mellom offentlig og frivillig sektor: Med hjerte for Arendal

FoU-rapport 3/2016

Samhandling mellom offentlig og frivillig sektor analyseres med empirisk fokus på prosjektet «Med hjerte for Arendal». Praktiske utfordringer og løsninger settes inn i en større kontekst.

Sørlandets ukjente verdensmestre

Hvem er de og hva kjennetegner dem?

Fou-rapport 1/2016

FOU-rapporten beskriver 11 bedrifter fra Sørlandet som ukjente verdensmestre og hva som kjennetegner dem. I rapporten identifiseres fellestrekk som kan forklare bedriftenes suksess.

Ung Kultur Møtes (UKM)

Barn og unges forhold til UKM

Prosjektrapport 6/2016

Denne rapporten viser resultatene av en kartleggingsundersø-kelse av unges forhold til deltakelse i UKM. Studiet ble gjennomført i blant elever i ungdomsskoler og videregående skoler lokalisert i Kristiansand våren 2016.

Kronikk 2015

Når man står til nakken i dritt, nytter det ikke å henge med hodet. Da må man løfte blikket. Utfordringen blir å finne hvilke nye muligheter man skal feste øynene på.

Kronikk 2015

21. juni var det 75 år siden kraftkrevende industris far, Sam Eyde, gikk bort. En uke tidligere fikk næringsklyngen Eyde status som Norwegian Centre of Expertise. Trekvart århundre etter Norges store gründer døde, er prosessindustrien fortsatt en innovativ og fremtidsrettet næring.

Automasjon og re-industrialisering

– en kartlegging om Industri 4.0

Prosjektrapport 3/2016

Agderforskning har gjennomført en kartlegging av graden av robotisering blant industriklyngene på Sørlandet. Tema som omhandles er robotisering, industriell fremtid, flytting av industriproduksjon utenlands og re-industrialisering. Prosjektet er gjennomført på oppdrag av prosjektene Future Robotics og Re-industialisering. Det er industriklyngene på Sørlandet som står bak disse prosjektinitiativene.