Om oss


Agderforskning er et samfunnsvitenskapelig forskningsinstitutt. Vi skaper forandring gjennom kunnskap om innovasjon i samfunns- og næringsliv, og offentlig forvaltning.

Virksomheten


Dette er Agderforskning
Våre 33 forskere utgjør et dynamisk forskningsmiljø med fokus på anvendt forskning, utvikling og formidling som bidrar til videreutvikling av nærings- og samfunnsliv. Vi utfører oppdragsforskning som FoU-partner for næringsliv, forvaltning og frivillig sektor.
Våre viktigste oppdragsgivere og finansiører er Norges forskningsråd, Regionale forskningsfond, nasjonale og regionale myndigheter, aktører i offentlig virksomhet, samfunns- og næringsliv. Vår forskning fokuserer på store og kompliserte samfunnsutfordringer innen tjenester, opplevelser, velferd og verdiskaping. Agderforskning er en kunnskapsutvikler og utviklingsaktør som bringer forskningsbasert kunnskap inn i utviklingsprosesser.

Ansatte og prosjekter
Agderforskning har 37 ansatte fra 6 ulike land. 85 % prosent av forskerne har doktorgrad eller er i doktorgradsløp. I 2016 har 6 doktorgradsstipendiater vært ansatt ved Agderforskning. Av 37 ansatte er 17 kvinner og 20 menn.
I 2016 utførte vi i overkant av 100 små og store forskningsoppdrag for ca. 40 kunder. I 2016 hadde Agderforskning en omsetning på ca. 39 millioner kroner. Alle forskningsprosjektene ved Agderforskning er finansiert av våre oppdragsgivere. Agderforskning mottar basisfinansiering fra Norges Forskningsråd. I 2016 produserte Agderforskning mer 40,9 vitenskapelige publiseringspoeng jfr Norsk vitenskapindeks i CRIStin-databasen.

Universitetssamarbeidet
Agderforskning er eid av Universitetet i Agder (UiA) og Stiftelsen Agderforskning. Vi samarbeider med flere fakulteter og institutter ved UiA. UiA og Agderforskning har i fellesskap etablert RIS-sentret (Regional Innovation Strategies) ved UiA. Mer enn 20 av våre forskere har en vitenskapelig stilling også ved en annen vitenskapelig institusjon, de fleste ved Universitetet i Agder.
En kartlegging gjennomført i 2016 viser at forskere ved Agderforskning har samarbeidet om prosjekter eller vitenskapelig publisering med nærmere 300 andre forskere ved et 100-talls vitenskapelige institusjoner over hele verden.

Strategi og visjon
Vi tror at forskningsbasert kunnskap bidrar til å møte samfunnsutfordringer. Våre forskere arbeider kritisk, konstruktivt og engasjert i møte med våre samarbeidspartnere. Vår visjon er å skape forståelse og forandring.
Agderforskning har et strengt fokus på forskningsetikk. Vi viser til retningslinjer gitt av De nasjonale forskningsetiske komiteer.

Besøksadresse: Gimlemoen 19, 4630 Kristiansand S.
Organisasjonsnr. 986 377 034

Samarbeidspartnere


Ledelsen


Roger Normann

Administrerende direktør

Sissel Strickert

Administrasjons- og kommunikasjonssjef/Senior prosjektleder

Trond Stalsberg Mydland

Personalsjef/Forsker

Kenneth Hansen

Økonomisjef

Styret


Solveig Løhaugen

Styreleder

Øystein Djupedal

Styremedlem (nestleder)

Arild Eielsen

Styremedlem

Anne Grete Lindeland

Styremedlem

Morten Haakstad

Styremedlem

Nina Jentoft

Ansattes representant

Eirin Mølland

Ansattes representant