Om oss


Agderforskning er et samfunnsvitenskapelig forskningsinstitutt. Vi skaper forandring gjennom kunnskap om innovasjon i samfunns- og næringsliv, og offentlig forvaltning.

Virksomheten


Dette er Agderforskning
Våre 33 forskere utgjør et dynamisk forskningsmiljø med fokus på anvendt forskning, utvikling og formidling som bidrar til videreutvikling av nærings- og samfunnsliv. Vi utfører oppdragsforskning som FoU-partner for næringsliv, forvaltning og frivillig sektor.
Våre viktigste oppdragsgivere og finansiører er Norges forskningsråd, Regionale forskningsfond, nasjonale og regionale myndigheter, aktører i offentlig virksomhet, samfunns- og næringsliv. Vår forskning fokuserer på store og kompliserte samfunnsutfordringer innen tjenester, opplevelser, velferd og verdiskaping. Agderforskning er en kunnskapsutvikler og utviklingsaktør som bringer forskningsbasert kunnskap inn i utviklingsprosesser.
Vi samarbeider med flere fakulteter og institutter ved Universitetet i Agder (UiA). UiA og Agderforskning har i fellesskap etablert RIS-sentret (Regional Innovation Strategies) ved UiA.

Ansatte og prosjekter
Agderforskning har 37 ansatte fra 6 ulike land. 85 % prosent av forskerne har doktorgrad eller er i doktorgradsløp. I 2016 har 6 doktorgradsstipendiater vært ansatt ved Agderforskning. Av 37 ansatte er 17 kvinner og 20 menn.
I 2016 utførte vi i overkant av 100 små og store forskningsoppdrag for ca. 40 kunder. I 2016 hadde Agderforskning en omsetning på ca. 39 millioner kroner. Alle forskningsprosjektene ved Agderforskning er finansiert av våre oppdragsgivere. Agderforskning mottar basisfinansiering fra Norges Forskningsråd. I 2016 produserte Agderforskning mer 40,9 vitenskapelige publiseringspoeng jfr Norsk vitenskapindeks i CRIStin-databasen.

Eier og fusjon
Agderforskning AS er fra 1. januar 2018 en del av forskningskonsernet NORCE. NORCE eies av Universitetet i Bergen, Stiftelsen Universitetsforskning Bergen, Stavanger Research Holding AS og Agder Research Holding AS. Våre fusjonspartnere er Uni Research AS, Christian Michelsen Research AS (CMR), International Research Institute of Stavanger AS (IRIS) og Teknova AS. NORCE har til sammen ca. 900 ansatte og over 1 mrd i omsetning med kontorer på seks lokasjoner. Konsernets hovedkontor er i Bergen.

Strategi og visjon
Vi tror at forskningsbasert kunnskap bidrar til å møte samfunnsutfordringer. Våre forskere arbeider kritisk, konstruktivt og engasjert i møte med våre samarbeidspartnere. Vår visjon er å skape forståelse og forandring.
Agderforskning har et strengt fokus på forskningsetikk. Vi viser til retningslinjer gitt av De nasjonale forskningsetiske komiteer.

Besøksadresse: Universitetsveien 19, 4630 Kristiansand S.
Organisasjonsnr. 986 377 034

Samarbeidspartnere


Ledelsen


Roger Normann

Administrerende direktør

Sissel Strickert

Administrasjons- og kommunikasjonssjef/Senior prosjektleder

Styret


Hans Olav Lindal

Styreleder

Elisabeth Maråk Støle

Styremedlem

Eirin Mølland

Ansattes representant