Om oss


Agderforskning er et samfunnsvitenskapelig forskningsinstitutt. Vi skaper forandring gjennom kunnskap om innovasjon i samfunns- og næringsliv, og offentlig forvaltning.

Virksomheten


Dette er Agderforskning
Våre 38 forskere utgjør et dynamisk forskningsmiljø med fokus på anvendt forskning. Vi utfører oppdragsforskning som FoU-partner for næringsliv og forvaltning.
Våre viktigste oppdragsgivere og finansiører er Norges forskningsråd, regionale forskningsfond, nasjonale og regionale myndigheter, aktører i samfunns- og næringsliv. Vår forskning fokuserer på store og kompliserte samfunnsutfordringer innen tjenester, opplevelser, velferd og verdiskaping. Vi tar del i kunnskapsgrunnlaget og løsningene.

Nøkkeltall
Agderforskning har 43 ansatte fra 6 ulike land. 70% prosent av forskerne har doktorgrad eller er i doktorgradsløp.
I 2015 utførte vi 110 små og store forskningsoppdrag for 40 kunder. I 2015 hadde Agderforskning en omsetning på ca. 42 millioner kroner. Alle forskningsprosjektene ved Agderforskning er finansiert av våre oppdragsgivere. Agderforskning mottar basisfinansiering fra Norges Forskningsråd.

Universitetssamarbeidet
Agderforskning er eid av Universitetet i Agder (UiA). Vi samarbeider med 5 fakulteter ved UiA. UiA og Agderforskning har i fellesskap etablert RIS-sentret (Regional Innovation Strategies) ved UiA. Personell fra UiA arbeider med Agderforskning-prosjekter, og ansatte ved Agderforskning underviser ved UiA. Omkring 20 personer arbeider både ved UiA og Agderforskning.
Vi samarbeider også med Universitetet i Stavanger, Høyskolen i Bergen, Universitetet i Tromsø, Universitetet i Aalborg, Universitetet i Lund (CIRCLE), Orcestra Basque Institute of Competitiveness og andre fremragende forskningsmiljøer i Norge og internasjonalt.

Strategi og visjon
Vi tror at forskningsbasert kunnskap bidrar til å møte samfunnsutfordringer. Våre forskere arbeider kritisk, konstruktivt og engasjert i møte med våre samarbeidspartnere. Vår visjon er å skape forståelse og forandring.

Agderforskning har et strengt fokus på forskningsetikk. Vi viser til retningslinjer gitt av De nasjonale forskningsetiske komiteer.

Besøksadresse: Gimlemoen 19, 4630 Kristiansand S.
Organisasjonsnr. 986 377 034

Samarbeidspartnere


Ledelsen


Roger Normann

Administrerende direktør

Kenneth Hansen

Økonomisjef

Sissel Strickert

Administrasjons- og kommunikasjonssjef/Senior prosjektleder

Trond Stalsberg Mydland

Personalsjef/Forsker

Styret


Solveig Løhaugen

Styreleder

Øystein Djupedal

Styremedlem (nestleder)

Arild Eielsen

Styremedlem

Reidar Fuglestad

Styremedlem

Anne Grete Lindeland

Styremedlem

Eirin Mølland

Ansattes representant