Vi søker ny kollega


Vi har økt oppdragsmengde og søker ny kollega. Har du erfaring med oppdragsforskning og innhenting av prosjekter med ekstern finansiering? Er du en positiv og god kollega?


30 november 2017

Vi søker seniorforsker/forsker i praksisnære innovasjon i offentlig sektor.
Vi søker en medarbeider med kompetanse om og erfaring fra praksisnære forsknings- og utviklingsprosjekter innenfor tematikker som samskaping mellom offentlig og frivillig sektor, partnerskapsbasert tjenesteutvikling i offentlig sektor, brukermedvirkning, brukerorganisering, sivilsamfunn og Kommune 3.0 .

Er dette noe for deg? Se hele stillingsutlysningen her.