Vi inviterer til Norges Bank-seminar!


27. september skal Agderforskning i samarbeid med Norges Bank, Nordea og Næringsmegleren arrangere Norges Bank-seminar 2017. Tema er oljemarkedet, forvaltningen av petroleumsformuen og økonomiske utsikter.


21 august 2017

Fra 09-13 i Vrimlehallen på Universitetet i Agders campus i Kristiansand, kan du oppleve Øystein Olsen, sentralbanksjef i Norges Bank, fortelle om våre økonomiske utsikter. Sammen med ham på scenen kommer Thina Saltvedt, Makro Oil Analyst i Nordea Markets, for å snakke om oljemarkedet, og Trond Grande, Deputy Chief Executive Officer i Norges Bank, som skal fortelle om forvaltning av oljefondet.

Gratis adgang
Eirin Mølland, som er prosjektleder i det regionale nettverket til Norges Bank i region Sør og seniorforsker i Agderforskning, håper på fullt hus.
– Vi nærmer oss fullt allerede. De som ønsker å bli med må melde seg på, forteller Mølland.
Hun håper seminaret kan bli en viktig møteplass for næringsliv, offentlig sektor og akademia.
– Her får du mulighet til å treffe andre og til å bygge nye nettverk.
Arrangementet er gratis, og påmelding finner her.

Agderforskning hjelper Norges Bank
Agderforskning har ansvar for det regionale nettverket til Norges Bank i region Sør.
– Vår rolle er å lage en regional rapport som sier noe om den økonomiske utviklingen i regionen, basert på intervju med 42 bedrifter 4 ganger i året. Norges Bank benytter blant annet disse rapportene som grunnlag i fastsettelsen av styringsrenten. Som et ledd i dette samarbeidet besøker ledelsen i Norges Bank nettverket en gang i året. I denne sammenheng arranger vi seminar for næringslivet, akademia og offentlig sektor, forklarer Mølland.