To nye ansikter hos Agdeforskning


Hellen Elisabeth Mosvold Pedersen og Karoline Midtsundstad Storbukås er høstens praktikanter hos Agderforskning. – Jeg har en drøm om å jobbe innen forskning, så dette er perfekt for meg, sier Mosvold Pedersen.


04 oktober 2017

Mosvold Pedersen er sosionom og tar master i sosiologi og sosialt arbeid, mens Midtsundstad Storbukås har en bachelor i arbeids- og organisasjonspsykologi fra Universitetet i Bergen og tar master i statsvitenskap og ledelse.
– Jeg synes det er veldig spennende å jobbe med forskning. Jeg har som student jobbet mye med kvantitativ forskning, så jeg synes det er gøy å se en profesjonell bedrift jobbe med det, samt kvalitativ forskning, som jeg ønsker å lære mer om, sier Midtsundstad Storbukås.
For Mosvold Pedersen er det motsatt, hun ønsker å lære mer om kvantitativ forskning.
– Mange sosionomer jobber kvalitativt, så den kvantitative forskningen hos Agderforskning ønsker jeg å lære mer om. Jeg vil utvikle de kvantitative evnene mine.

Masterrelevant praksis
Både Midtsundstad Storbukås og Mosvold Pedersen skal være i praksis frem til jul, deretter skal tiden vies til å skrive masteroppgave.
– Som praktikant jobber jeg med et prosjekt som skal se på resultatene fra introduksjonsprogrammet i Agder og Telemark. Det er kjempegøy, for det er samme tema som jeg skriver masteroppgave om. Jeg skal skrive om hvordan introduksjonsordningen bli målt. Jeg føler meg utrolig heldig som får jobbe med et prosjekt som er aktuelt for masteroppgaven min, sier Mosvold Pedersen.
Midtsundstad Storbukås skal som praktikant jobbe med prosjektet Aktiv på dagtid, og hun skal også skrive masteroppgave om samme prosjekt.
– Jeg skal nærmere på om lavterskeltilbudet Aktiv på dagtid kan øke mestringsfølelsen (self-efficacy) til deltakerne, og hvordan det påvirker deres arbeidsdeltakelse.Hovedfokuset vil være på deltakere som er sykemeldte fra arbeidslivet, forklarer Midtsundstad Storbukås.

En smak på forskerjobben
På studiet til Mosvold Pedersen, master i sosiologi og sosialt arbeid, er det helt nytt med praksisordninger.
– Da jeg fikk vite at Agderforskning var en av de aktuelle, da måtte jeg bare søke. Jeg ville virkelig oppleve hvordan det er å jobbe her. Jeg har en drøm om å ta doktorgrad og jobbe innenfor forskning. Så dette er perfekt.
Mosvold Pedersen synes det virker utrolig spennende å jobbe med forskning, undersøke sammenhenger, finne hull i teorier, se etter mønstre, samt lære nye ting. Midtsundstad Storbukås, som ved siden av studiene og praksisen jobber som miljøterapeut, er heller ikke fremmed for en videre karriere innen forskning.
– Jeg kunne gjerne tenkt meg å jobbe innenfor forskning, som er utrolig spennende. Tematikken som ligger mitt hjerte nærmest er organisasjonspsykologi og generelt HR-relaterte utfordringer. En karriere hvor jeg kan få arbeide, eventuelt forske, innenfor denne tematikken ville vært en drøm, sier Midtsundstad Storbukås.
– Jeg kan miste helt tidsbegrep når jeg fordyper meg i noe. Det å ha det som jobb, virker kjempegøy, avslutter Mosvold Pedersen.