Nytt prosjekt kombinerer strandryddig med velferdsaktiviteter


Prosjektet Våre strender – vår velferd skal koble miljøvern- og velferdsperspektiver for å forhindre forsøpling av Raet nasjonalpark.


08 mai 2018

Prosjektet tar utgangspunkt i et annet prosjekt, Våre Strender, som ligger under Med hjerte for Arendal-paraplyen og som er finansiert av Grønt Punkt Norge. Prosjektet Våre strender – vår velferd er et følgeforskningsprosjekt som skal utvikle kreative samskapingsprosesser rundt prosjektet Våre Strender.

Videreutviklet samarbeid
Våre Strender benytter seg av lokalsamfunnet for å endre holdninger til marin forsøpling og for å engasjere til strandrydding i Raet nasjonalpark. Agderforsknings nye prosjekt skal videreutvikle samarbeidet med lokale frivillige organisasjoner, lokale bedrifter, kommunale og fylkeskommunale aktører og forskningsmiljøer.
– Vi skal undersøke hvordan vi kan kombinere strandrydding med velferdsaktiviteter. For eksempel skal vi ha et samarbeid med voksenopplæringen i Arendal hvor vi samler en gruppe innvandrere med relevant erfaring og utdannelse, og setter dem til strandrydding sammen med nordmenn. På denne måten kan de bygge sosialt nettverk, få anledning til å praktisere norsk, samtidig som de får oppgaver som oppleves som meningsfylte. Ikke minst får de også anledning til å bli kjent med naturen i nasjonalparken, forklarer prosjektleder og forskningssjef i Agderforskning, Eugene Guribye.

Plogging
Prosjektet skal også knytte seg til Aktiv på dagtid – et prosjekt som skal finne svar på hvordan folkehelseprosjekter og frivillige organisasjoner kan tilby aktiviteter som bidrar til økt livskvalitet og arbeidsdeltakelse.
– Plogging er et begrep som kombinerer jogging og søppelplukking. Aktiv på dagtid-prosjektets fysiske aktivitet kan kobles til for eksempel strandrydding. Vi ønsker å bruke Raet nasjonalpark som en potensiell arena for samskaping mellom kommuner og sivilsamfunn, forteller Guribye.
Samskapingen kan resultere i nye velferdstilbud til flyktninger og personer utenfor arbeidsliv og utdanning, forebyggende folkehelsetiltak for befolkningen, økt samfunnsansvar hos næringslivet og muligheter for nye arbeidsplasser i regionen.
– Følgeforskningen i dette prosjektet vil bidra til å utvikle, utvide og dokumentere dette tilbudet og skape overførbare samskapingsmodeller som kan benyttes i andre kommuner på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer.

Solid pakke
– Det å tenke flere fagområder og sektorer sammen er spennende. Det som er en miljøutfordring, kan bli en arena for sosial inkludering. Det er en anledning til å bli kjent med nasjonalparkområdene, sosialt samvær, folkehelse og meningsfylt arbeid. Det er en solid pakke.
Prosjektet er ettårig og finansiert av Aust- Agder utviklings- og kompetansefond.