Ny rapport fra Agderforskning


Agderforskning har evaluert gründertiltaket Veksthuset.


22 mai 2017

Rapporten Omstilling Agder – En gjennomgang av gründertiltaket Veksthuset i en ekstraordinær tid er en evaluering av gründertiltaket Veksthuset.

Les rapporten her >>

Rapporttittel viser tilbake til situasjonen i 2015 da utsiktene til leverandørindustrien på Sørlandet var svært usikre gitt den vedvarende lave oljeprisen som påvirket ordrereserver og investeringer. I nedturen som fulgte ble flere tusen oppsagt i denne bransjen. På bakgrunn av dette gikk Vest-Agder fylkeskommune, Kristiansand kommune, GCE NODE-bedriftene Cameron, Skeie Technology, National Oilwell Varco og MHWirth, samt bankene Nordea, DnB og Sparebanken Sør sammen om prosjektet Omstilling Agder for å beholde kompetanse på Sørlandet ved å gi i et tilbud til arbeidstakere i omstilling som hadde forretningsidè og ønske om å forsøke seg gründer.

Prosjektgruppen fra Agderforskning har bestått av prosjektleder Sissel Strickert, forsker Jan Ole Rypestøl og forsker Nina Kyllingstad. Forskerne har intervjuet bedrifter som har vært lokalisert i Veksthuset, samt representanter for styringsgruppen som stod bak tiltaket.

– Vi har snakket med gründerne som har vært i Veksthuset for å få frem deres opplevelse ved dette gründertiltaket. Vi ser at gündere som kommer langt i prosessen tenderer til å være mer positive til tiltaket. Det som er spennende er at en del av ideene er svært «gamle» ideer som har modnet gjennom et langt arbeidsliv og som gjennom tiltaket kunne realiseres, forteller prosjektlederen.

Deltakerne fremhever videre at tanken bak prosjektet er god, men at tiltaket i seg selv ikke har spilt en viktig rolle i deres valg om å bli gründer. For regionen er rapporten et viktig innspill til videre diskusjon om hvorvidt denne type organisering av gründervirksomhet er et effektivt virkemiddel i situasjon med en omstilling der mange arbeidsledige ønsker å prøve seg som gründere.

– For virkemiddelapparatet og næringslivet som er og var direkte berørt av nedgangen i oljeprisen var det viktig å bidra til å fange opp kompetanse, gode ideer og kompetent arbeidskraft og forløse dette i ny virksomhet. Regionen har brukt dette tiltaket som en prøve på hvilken beredskap vi som region må inneha for å håndtere større strukturelle endringer i økonomien når det rammer vår region, avslutter Sissel Strickert.

Innoventus Sør AS har vært prosjektkoordinator for prosjektet.