Ny bok fra Agderforskning


I 2016 publiserte forskere ved Agderforskning fagboken Applied Social Research in the Regional Knowledge System på det anerkjente forlaget Routledge.


15 mars 2017

De nye tallene viser at 34 forskere ved Agderforskning leverer over 40 publiseringspoeng i 2016. Blant dem er Hans Christian Garmann-Johnsen, Elisabeth S Hauge og May-Linda Magnussen som sammen med UiA-professor Richard Ennals har vært redaktør for boken “Applied Social Research in the Regional Knowledge System”.

Med utgangspunkt i Agderregionen viser forskerne den nære forbindelsen mellom samfunnsvitenskapelig forskning og interessenter i regionen, og hvordan kunnskapsutvikling skjer i felles dialog mellom forskere og lokale aktører.

Seniorforsker May-Linda Magnussen har bidratt både som redaktør og forfatter i arbeidet med boken.

Seniorforsker ved Agderforskning May-Linda Magnussen er en av flere redaktører og er en av forskerne som har bidratt i boken med kapittel om sosial integrering av flyktninger.
«Arbeidet med boken har vært en veldig fin måte å bli nærmere kjent med mine kollegaers forskning på, og ikke minst få innblikk i deres refleksjoner omkring spørsmål som er viktige for alle samfunnsforskere. Boken ser jeg som et viktig innspill i en løpende dialog vi som forskningsmiljø har med vår omverden. Samtidig har den altså også betydd mye for oss selv – som nettopp et forskningsmiljø.

Boken kan leses her >>