Norwegian icons


Agderforskning skal forske frem kunst- og kulturattraksjoner med internasjonal konkurransekraft.


15 april 2016

Det er RFF Vestlandet som finansierer det 3-årige prosjektet “Norwegian Icons” hvor Agderforskning er forskningspartner. I dette prosjektet skal Festspillene i Bergen samarbeide med blant annet Solstrand Hotel & Bad, Oseana Kunst og Kultursenter, Moster amfi- og kyrkjehistoriske senter, Hotell Ullensvang, Bekkjarvik Eiendom og matkunstnerne på Lysverket i Bergen og Bekkjarvik Gjestgiveri om å utløse verdiskaping og vekst gjennom å utvikle kunst- og kulturattraksjoner med internasjonal konkurransekraft. Festspillene mottar tre millioner kroner til dette prosjektet.

Tverrfaglig tilnærming

– For Agderforskning er det et privilegium å være forskningspartner til så sterke aktører innen kunst, kultur, reiseliv og matkunst, sier forskningsleder Kirsti Mathiesen Hjemdahl. Hun forteller at det er et team av komplementær forskningskompetanse som bidrar i prosjektet, i form av både kulturvitenskap, økonomi, IT og innovasjon.

Festpillene i Bergen har ved direktør Anders Beyer uttalt at de ønsker å bidra til å utløse ny vekst og verdiskaping på et faktabasert grunnlag. Sammen med partnerne ønsker Festspillene å utvikle kulturattraksjoner av høy kvalitet og med internasjonal potensial og konkurransekraft. I dette prosjektet ønsker man å utvikle nye attraksjoner hos hver enkelt partnerbedrift og sy disse sammen til helhetlige konsepter som byr på unike historier, reisemål, matopplevelser og kunst- og kulturopplevelser. Partnerne retter seg mot betalingssterke kunder og satser på å nå nye markeder gjennom nye, digitale kommunikasjonsflater. I prosjektet ønsker man også å se nærmere på forutsetningene for økt gjenkjøp.

I verdensklasse
Prosjektnavnet “Norwegian icons” henviser til mangfoldet vi har av kjente og kjære kulturelle nasjonalskatter her til lands.
– Noreg har kunst- og kulturinstitusjonar i verdsklasse og kunstnarlege ikon – som til dømes Grieg – som er globale merkevarer. Like eins gjer norske – ikkje minst vestnorske – kokkar det stadig skarpt i Bocuse d’Or. Eg vonar at dette forskingsprosjektet kan bidra til at vi vert flinkare til å utnytte desse styrkane til å trekke nye gjestar til landsdelen vår, uttaler styreleder i RFF Vestlandet Åshild Kjelsnes i forbindelse med lanseringen av prosjektet.

Omtale av prosjektet fra RFF Vestlandet ser du her >>
Les mer om fagområdet Kultur og næring her >>