Nina Jentoft er tilbake i Agderforskning


Forskeren er ferdig med stipendiatstillingen ved Universitetet i Agder og tilbake i Agderforskning, hvor hun begynte i 1999. – Nå er jeg tilbake, og det er helt supert.


25 august 2017

Jentoft skal jobbe 50% som forsker, en ordning som vil vedvare en stund fremover.
– Det er fordi jeg er aktiv i politikken. Jeg jobber derfor 50% som politiker i Arendal kommune, hvor jeg sitter i formannskapet, administrasjonsutvalget og er leder av Kommuneplanutvalget, forklarer Jentoft.

Fullbooket sosialøkonom
Nina Jentoft har vært stipendiat på UiA siden 2013, og doktorgradsavhandlingen skal innleveres veldig snart.
– Jeg er nesten helt i mål. Jeg skriver en artikkelbasert doktorgrad om innovasjon i offentlig sektor. Jeg jobber med data fra småbarnskolen, og ser på hvordan vi kan jobbe enda bedre og skape innovasjoner som kan forhindre frafall i skolen.
Jentoft er utdannet sosialøkonom, det som nå kalles samfunnsøkonom, ved Universitetet i Oslo. Hun jobbet i Sosialdepartementet og Finansdepartementet før hun påbegynte forskerkarrieren ved Agderforskning i 1999.
– Nå er jeg tilbake i Agderforskning og full gang. Jeg er allerede inne i fire prosjekter, hvor ett handler om heltid/deltid-problematikk og ser på hvordan vi kan rekruttere folk med innvandrerbakgrunn og menn til omsorgsyrker. Ett annet heter SAMBA, som setter søkelys på hvordan vi kan få til økt trivsel i skolen, hvilke tiltak vi benytter og hvordan vi organiserer dem. Vi henter inn informasjon for å se hvordan dette jobbes med, om vi lykkes og hva vi kan gjøre annerledes.

Drar nytte av forskningen
Som politiker og forsker må Jentoft være strukturert. Hun mener at forskerbakgrunnen hjelper henne i arbeidet som politiker.
– Det er veldig mye å hente fra forskning og inn i politikken. Som forsker har jeg vært opptatt av temaer som levekår, likestilling, skole og utdanning, samt barns utvikling. Jeg opplever det er en vinn-vinn-situasjon nå som jeg er politiker. Som politiker drar jeg stor nytte av den kompetansen jeg har opparbeidet meg som forsker.
Det er ikke bare kompetansen Jentoft får nytte av, arbeidsmetodene er heller ikke så forskjellige.
– Som forsker er jeg godt vant til å lese dokumenter og jobbe med papir, det har gjort overgangen veldig lett. Som politiker er det mye å sette seg inn i. Vi kan for eksempel ha tusen sider til forberedelse. Og som forsker lærer du fort god leseteknikk. Vi som jobber på denne måten kommer raskere gjennom alt dette.

Glad for bevegelse
Jentoft har trivdes godt på UiA, men hun er glad for å være tilbake.
– Jeg stortrives her. Det er en organisasjon hvor det alltid skjer noe nytt. Det er liv og røre. Samtidig går vi inn i spennende tider med fusjon. Jeg ser lyst på fremtiden.
Jentoft liker bevegelse. Hun vil ikke gro fast.
– En organisasjon som Agderforskning må være i bevegelse. Det liker jeg.