– Jeg er optimistisk for fremtiden


Thina Saltvedt, Makro Oil Analyst i Nordea Markets, tror Norge er godt rustet til å håndtere den omstillingen vi står overfor. – Hovedutfordringen er at vi må være konkurransedyktige.


27 september 2017

Saltvedt var først ut på programmet under Norges Bank-seminaret, som i dag gikk av stabelen på Universitetet i Agder. Sammen med Trond Grande, Deputy Chief Executive Officer i Norges Bank, og Øystein Olsen, sentralbanksjef i Norges Bank, ga Saltvedt publikum et fremtidsperspektiv på oljemarkedet, forvaltningen av petroliumsformuen og økonomiske utsikter.
– De neste tre årene ser lovende ut for norsk sokkel. Det er ingen friskmelding, men det ser mer stabilt ut enn da jeg var her for ett år siden.

Marked i endring
– Det skjer mye på etterspørselsiden. Denne trenden forsterker seg, og det i raskt tempo.
Transport er den viktiste sektoren for oljemarkedet, og når det skjer endringer i bruk av personbiler, vil det ha stor påvirkning.
Energimarkedet er også i endring, hvor kostnadene for å produsere sol- og vindnergi faller kraftig.
– Forsetter denne trenden kan fornybar energi fort bli konkurransedyktig uten subsidier.

Nytt verdensbilde
Den globale oljeetterspørselen kan nå en topp allerede før 2030. Da må vi belage oss på et helt annet verdensbilde.
– Hovedutfordringen er at vi må være konkurransedyktig. Jeg tror vi kan slite med å for eksempel konkurrere med skiferoljeproduksjonen i USA, som er svært fleksibel. Vi må finne strategiske løsninger som gjør at vi kan konkurrere om den siste oljen som skal leveres. Det kan vi klare hvis vi holder kostnader nede og fortsetter med effektiviseringen og standardiseringen som vi allerede er i gang med.
Saltvedt mener Norge er godt rustet til å møte omstillingen som preger oljemarkedet.
– Vi har brukt norsk sokkel som et teknologilaboratorium, vi har satset, og vi har vært innovative. Den styrken har ikke forsvunnet. Nå har vi bruk for den også utenfor oljesektoren.
– Jeg er optimistisk for fremtiden, denne omstillingen klarer vi.

Stort engasjement
Årets Norges Bank-seminar ble fullbooket, med lang venteliste. Eirin Mølland, som er prosjektleder i det regionale nettverket til Norges Bank i Region Sør og seniorforsker i Agderforskning, synes det er kjempegøy.
– Seminaret kan være en viktig møteplass for næringsliv, offentlig sektor og akademia, hvor deltakerne får mulighet til å treffe hverandre og bygge nye nettverk. Derfor synes jeg det er veldig gøy å se at så mange setter pris på dette seminaret, som vi arrangerer sammen med Nordea, Norges Bank og Næringsmegleren.
Agderforskning har ansvar for det regionale nettverket til Norges Bank i region Sør.
– Vår rolle er å lage en regional rapport som sier noe om den økonomiske utviklingen i regionen, basert på intervju med 42 bedrifter 4 ganger i året. Norges Bank benytter blant annet disse rapportene som grunnlag i fastsettelsen av styringsrenten.
Sentralbanksjef i Norges Bank, Øystein Olsen, understreket betydning av det regionale nettverket og informasjonen dette bringer videre for Norges Bank.
Som et ledd i det viktige samarbeidet besøker ledelsen i Norges Bank nettverket en gang i året.
– Da arranger vi seminar, forklarer Mølland.
Med andre ord blir det nytt seminar neste år.