– Det er for risikabelt å være et lite forskingsinstitutt i dag


- Trenden er at de store institusjonene stikker av med oppdragene, sier seniorforsker i Agderforskning Migle Helmersen til Forskerforum.


01 november 2017

I en artikkel i Forskerforum blir seniorforsker Migle Helmersen og administrerende direktør Roger Normann intervjuet om den kommende opprettelsen av det nye storinstituttet på Sør-Vestlandet.
Helmersen mener det er positivt å bli del av et større forskingsmiljø.
– Her ved Agderforskning har vi svært få forskere innenfor hvert fagfelt. Nå får vi store fagmiljø, som gjør at vi kan bli ein reell konkurrent til Sintef.
Fusjonen mellom Uni Research og Christian Michelsen Research i Bergen, IRIS i Stavanger og Agderforskning og Teknova i Kristiansand, vil gjøre Agderforskning til en del av en organisasjon på over 900 ansatte.
– Vi har jobba i flere år med å greie ut ulike modeller for samarbeid med andre forskingsinstitutt. Så vi har vært klare for å få til dette veldig lenge, sier Roger Normann, administrerende direktør i Agderforskning.

Les hele saken her.