Arendal, en næringsvennlig kommune?


I et samarbeid med IRIS har Agderforskning påbegynt et årlig prosjekt som skal måle næringsattraktiviteten i Arendal kommune. Nå er svarene fra 2018 presentert for politikerne.


07 september 2018

Sammen med seniorforskerne Atle Blomgren og Øystein Fjelldal i IRIS, har senior prosjektleder og seniorforsker i Agderforskning, Jan Ole Rypestøl, sett nærmere på hvordan næringslivet i Arendal opplever Arendal kommune som samarbeidspartner og tilrettelegger for næringsutvikling.
Næringsvennligheten skal måles hvert år. Nå er første året med målinger ferdig, og Rypestøl har presentert resultatene for bystyret i Arendal.

50% av privat sektor
– Vi har bedt om tilbakemelding fra næringslivet i Arendal kommune på seks ulike temaer: holdninger til næringslivet, tilgang til kompetanse, dialog, informasjon, konkurranse mellom kommunen og lokalt næringsliv, og servicevennlighet, forklarer Rypestøl.
Forskerne fikk svar fra 325 bedrifter i kommunen. Til sammen representerer bedriftene omtrent 50% av de som er sysselsatt i privat sektor i Arendal. Rypestøl er fornøyd med deltakelsen, og mener det styrker undersøkelsen.

– Det er veldig bra deltakelse. Bedriftene har over 5000 ansatte, og undersøkelsen inkluderer bedrifter som har en konsernomsetning på 23 milliarder. Undersøkelsen dekker en stor del av de som sysselsetter i privat sektor i Arendal kommune.

Forbedringspotensial
Spørreundersøkelsen viser at Arendal kommune gjør veldig mye bra, men også at det finnes forbedringspotensial når det gjelder næringsklima i kommunen.
– Industrien i Arendal gir uttrykk for at de har utfordringer med å finne relevant kompetanse i byen. Det er noe kommunen bør og ønsker å jobbe videre med.

Omkring 20% av de spurte gir uttrykk for at de opplever at kommunen konkurrerer direkte med deres forretningsdrift. Og så er det en stor andel av de spurte som mener at servicen kan bli bedre.
– 36% gir uttrykk for at de er enig i at kommunen er meget servicevennlig ovenfor næringslivet. Det betyr at en stor andel ikke vet eller er uenig, noe som indikerer et forbedringspotensial.
Bedriftene stadfester at det er avgjørende for dem å ha et godt forhold til kommunen. Likevel er kun tre bedrifter av 325 svært enig i at Arendal er en meget næringsvennlig kommune.