Agderforskning fusjonerer


Agderforskning AS, Uni Research AS, Christian Michelsen Research AS, IRIS AS, og Teknova AS, slår seg sammen og blir et av Norges største forskningsinstitutt.


18 august 2017

– Dette blir en kjempestor endring for oss. Vi går fra å være et forskningsinstitutt med 37 ansatte til å bli en del av et av de største instituttene i Norge med over 900 ansatte. Vi blir det nest største forskningsinstituttet i Norge etter Sintef, forteller Roger Normann, som er administrerende direktør i Agderforskning.

– Veldig positivt
Avtalen er inngått av eierne av de fem selskapene; Universitetet i Bergen (UiB), Stiftelsen Universitetsforskning, Universitetet i Stavanger (UiS), Stiftelsen Rogalandsforskning, Universitetet i Agder (UiA), Stiftelsen Agderforskning og Teknova AS. Hovedkontoret skal ligge i Bergen, men den lokale faglige forankringen på forskjellige lokasjonene vil fortsatt stå sterkt. Det nye forskningsselskapet skal være operativt fra 1. januar 2018.
– Vi ser veldig positivt på sammenslåingen. Dette vil styrke fagmiljøet, og vi vil kunne knytte oss tettere opp mot den samfunnsvitenskapelige forskningen hos IRIS i Stavanger og Uni Research Rokkansenteret, som er de tre samfunnsvitenskapelige enhetene i det nye selskapet. Samarbeidet vil gjøre oss til et av de største anvendte samfunnsvitenskapelige miljøene i Norge, forklarer Normann.

Nye muligheter
Selskapet som nå er etablert har en offensiv målsetning om at Sør- og Vestlandet skal styrke sin posisjon og bidra til at Norge skal ta en mer fremtredende rolle innenfor innovasjon og oppdragsdrevet forskning. Normann mener samarbeidet vil gi Agderforskning nye muligheter både nasjonalt og internasjonalt.
– Det vil gi oss mulighet til å ta større nasjonale posisjoner og nasjonalt ansvar, samtidig blir vi mer synlig og kan lettere delta i internasjonalt prosjekterarbeid. Vi får lettere tilgang på kompetansen vi ønsker, da med tanke på rekruttering, samtidig kommer vi lettere i dialog med politikere og beslutningstakere på regionalt og nasjonalt nivå på en annen måte nå som vi er en del av et større selskap.

Kjærkommen endring
Agderforskning har i flere år jobbet med å finne nye måter å organisere seg på.
– Vi har over flere år jobbet for å vokse gjennom en strukturell endring. Dette er ikke noe nytt. Nå skal vi begynne på den spennende prosessen.
De ansatte i Agderforskning er faglig sett svært positive til sammenslåingen.
– Vi er veldig positive. For oss ansatte er det en fordel å være en del av et større miljø fordi vi da blir faglig sterkere. Dessuten er vi også godt fornøyd med prosessen fra ledelsens side. Vi har blitt involvert og engasjert, sier Migle Helmersen, som er tillitsvalgt.
Denne høsten skal ny konserndirektør, nytt styre og nytt navn og logo på plass.
– Vi er veldig glade for det som skjer, vi er optimistiske og spente. Samtidig er vi aktive deltakere i utviklingen av det nye selskapet, avslutter Roger Normann.

Forskningsselskapene:

Agderforskning AS
Eiere: Universitetet i Agder (50,1%), Stiftelsen Agderforskning (49,9%).
Omsetning 2016: 39 millioner kroner.
Antall ansatte: 37. 

Uni Research AS
Eiere: Universitetet i Bergen (85 %), Stiftelsen Unifob (15%).
Omsetning 2016: 395 millioner kroner.
Antall ansatte: 433.

CMR AS
Eiere: Universitetet i Bergen (50%), Uni Research AS (35%). Øvrige (15%): CGG Marine Resources Norge AS, Statoil Technology Invest AS og Sparebanken Vest.
Omsetning 2016: 297 millioner kroner.
Antall ansatte: 211.

IRIS AS
Eiere: Universitetet i Stavanger (50%), Stiftelsen Rogalandsforskning (50%).
Omsetning 2016: 305 millioner kroner.
Antall ansatte: 198.

Teknova AS
Eiere: J. Ugland Venture AS (29,3%), Agder Energi AS (17,5%), Skeie Group AS (13,2%), Stiftelsen Agderforskning (11%). Øvrige (29,2%):Universitetet i Agder, MH Wirth AS, Elkem AS, Agderforskning AS, Sparebanken Sør.
Omsetning 2016: 27 millioner kroner.
Antall ansatte: 24.

Sum omsetning 2016: 1063 millioner kroner.
Sum ansatte: 903

Foto: Arne Roger Janse