Agderforskning blant de beste på publisering


Agderforskning ligger nok en gang helt på topp blant samfunnsvitenskapelige institutter i Norge når det gjelder publiseringseffektivitet.


20 september 2017

Rangeringen presenteres av Norges forskningsråd i den årlige rapporten for instituttsektoren. Agderforskning lander på en fjerdeplass etter Fridtjof Nansens Institutt, NUPI og PRIO. Tallene baserer seg på både faglige publikasjoner per forskningsinstitutt og publikasjonspoengene som svarer til hver av dem. I utregningen er det slik at bokutgivelser produserer flere poeng enn artikler, og publisering i prestisjefylte tidsskrifter eller med anerkjente utgivere betyr vanligvis en høyere belønning enn publisering i mindre kjente tidsskrifter og utgivere.
– Dette er et resultat som alle i Agderforskning har all grunn til å være veldig stolte av. Jeg vet at det er mange arbeidstimer, men også kvelder, ferier og fritid som er brukt av forskerne i Agderforskning for å skape dette resultatet. Dette er et nivå som man vanligvis kun finner oss institutter som nesten eksklusivt har langsiktig EU- eller forskningsrådsfinansiering av sin virksomhet. For ett anvendt forskningsinstitutt som Agderforskning er derfor dette et resultat som nesten overgår hva som er rimelig å forvente, sier administrerende direktør Roger Normann.