Niels F Garmann-Johnsen

Senior researcher

Phone: +47 909 95 396

niels.frederik@agderforskning.no

Download CV

Niels Frederik Garmann-Johnsen (18.11.60) er seniorforsker og prosjektleder ved Agderforskning, og 1. amanuensis ved Institutt for Infomasjonssystemer ved Universitetet i Agder. Han er PhD i samfunnsvitenskap med informasjonssystemer som spesialfelt.

Med informasjonssystemer menes helheten og samspillet mellom prosesser, og folk, ikke bare informasjonsteknologi. Garmann-Johnsen arbeider 70% ved Agderforskning og 30% ved Universitetet i Agder. Garmann-Johnsen tilhører UiAs Senter for Forretningssystemer og er også tilknyttet UiAs Senter for e-Helse.

Garmann-Johnsens doktoravhandling handler om samarbeidsprosesser og forutsetninger for å lykkes med e-Helse innovasjon, på bakgrunn av Samhandlingsreformen i helse- og omsorg. Man kan også se på arbeidsinkludering som et folkehelsetiltak ettersom det å lykkes med å få flest mulig i lønnet arbeid og holde dem der er viktig for selvfølelse og helse, og dessuten viktig for å finansiere velferd. Dermed blir arbeidsinkludering også et e-Helsetiltak når vi betrakter dette som et system.
Garmann-Johnsen har lang erfaring med ledelse og administrasjon av offentlig støttede Forsknings- og utviklingsprosjekter.