Knut Hidle

Seniorforsker

Phone: +47 480 10 536

knut.hidle@agderforskning.no

Download CV

Knut Hilde (10.10.67) er seniorforsker ved Velferdsavdeling, Agderforskning siden 2004. Tematisk har forskningen de siste årene vært konsentrert rundt internasjonal migrasjon og etniske relasjoner, byregioner og forholdet mellom by og omland, ruralitetsforskning og næringsutvikling. Dr. polit. i samfunnsgeografi fra Universitetet i Bergen, 2004.