Mekanisk industri


Mekanisk industri: Agderforskning gjennomførte i 2014 en dybdestudie av mekanisk industri i Agder hvor økt automasjon og robotisering av produksjonsprosessen kan være løsning på de utforinger industrien opplever.

Analysen var basert på bedriftenes tilgjengelige årsregnskap fra 2006 og frem til prosjektet ble gjennomført, og en rekke dybdeintervju. I rapporten foreslår vi en innovasjons- og læringssirkel som bedriftene kan bruke for som utgangspunkt for å utvikle nye konkurransefortrinn.

Vi presenterer i tillegg en rekke konkrete tiltak i hver fase av denne innovasjons- og læringssirkelen. Disse anbefalingene har vi formidlet gjennom en FoU-rapport, flere kronikker og en rekke foredrag for industrien på Sørlandet, og mange bedrifter har brukt våre anbefalinger som utgangspunkt for eget strategi- og utviklingsarbeid.

Les rapporten her >>