Turid E. Conradi

Personalrådgiver og administrasjonskonsulent

Telefon: +47 480 10 522

tuco@norceresearch.no

Turid var i sin tid med på oppstarten av Agderforskning og har vært trofast i rekkene siden. Skal du ha historisk informasjon om bedriften så er hun den rette personen å spørre. Hun er utdannet innen personal og administrasjon og hennes funksjon er på personalsiden i bedriften.