Trond Stalsberg Mydland

Personalsjef/Forsker

Telefon: +47 480 10 549

trond.s.mydland@agderforskning.no

Last ned CV

Trond Stalsberg Mydland er utdannet sosialantropolog og jobber som forsker og stipendiat i Agderforskning og universitetslektor ved Universitetet i Agder. Han har de siste syv årene hovedsakelig arbeidet med forskning og undervisning innen arbeids- og velferdsfeltet. Sentrale interesseområder er kommunikasjon, meningskonstruksjon og kunnskapsutvikling i relasjoner mellom tjenesteytere og tjenestemottakere i offentlig sektor, forskeres fasiliterende rolle ved kunnskapsutvikling utenfor akademia, og brukermedvirkning som demokratisk premiss.