Trond Stalsberg Mydland

Forsker og senior prosjektleder

Telefon: +47 480 10 549

trmy@norceresearch.no

Last ned CV

Trond Stalsberg Mydland er utdannet sosialantropolog og jobber som forsker, senior prosjektleder og stipendiat i Agderforskning, og som universitetslektor ved Universitetet i Agder. Han har de siste syv årene hovedsakelig arbeidet med forskning og undervisning innen arbeids- og velferdsfeltet. Sentrale interesseområder er kommunikasjon, meningskonstruksjon og kunnskapsutvikling i relasjoner mellom tjenesteytere og tjenestemottakere i offentlig sektor, forskeres fasiliterende rolle ved kunnskapsutvikling utenfor akademia, og brukermedvirkning som demokratisk premiss.

Publikasjoner