Tor Helge Aas

Seniorforsker

Telefon: +47 990 92 927

toaa@norceresearch.no

Last ned CV

Dr. Tor Helge Aas er førsteamanuensis i ledelse ved Institutt for strategi og ledelse, Handelshøyskolen, Universitetet i Agder, og seniorforsker ved Agderforsking. Han har tidligere også vært tilknyttet Senter for tjenesteinnovasjon ved Norges Handelshøyskole. Av utdannelse har Tor Helge doktorgrad i strategi og ledelse fra Norges Handelshøyskole og mastergrad i teknologiledelse fra Universitetet i Agder. Han har i tillegg befals- og krigsskoleutdannelse fra Luftforsvaret. Tor Helge har ledet og vært deltaker i en rekke forskningsprosjekter om innovasjon i ulike sektorer, og hans forskning har blitt publisert i tidsskrifter som for eksempel ‘Technovation’, ‘International Journal of Innovation Management’, ‘Service Industries Journal’ og ‘Journal of Service Theory and Practice’. Tor Helge har også betydelig ledererfaring fra Forsvaret der han har hatt en rekke stillinger, senest som oberstløytnant og leder for virksomhetsutvikling i divisjon for Luftkapasiteter i Forsvarets logistikkorganisasjon.