Siv Merete Kjenes Arnesen

Doktorgradsstipendiat og forsker

Telefon: +47 56 10 70 00

siar@norceresearch.no

Siv Merete Kjenes Arnesen er doktorgradsstipendiat og forsker i Agderforskning. Kjenes Arnesen er utdannet barnevernspedagog fra Høgskolen i Stavanger og har en mastergrad i offentlig administrasjon fra Høgskolen i Agder. Hun er ansatt i prosjektet ”Tilpasset opplæring på gård for elever på ungdomstrinnet”, som er et samarbeid mellom Agderforskning, Universitetet i Agder og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Prosjektet er finansiert av Jordbruksavtalemidlene.