Sissel Strickert

Administrasjons- og kommunikasjonssjef/Senior prosjektleder

Telefon: +47 992 97 689

sstr@norceresearch.no

Last ned CV

Sissel Strickert (f. 1974) sitter i ledelsen av Agderforskning som administrasjons- og kommunikasjonssjef, i tillegg er hun senior prosjektleder og forsker. Hun har en Master of Arts i Society, Science and Technology in Europe (ESST) fra Universitetet i Oslo. Strickert har nærmere 8 års erfaring med prosjektledelse av NFR-finansierte prosjekter (VRI Agder 2010-2013 og 2014-2016, Petromax 2010-2011) og ledelse av annen oppdragsforskning. Utvalgte arbeidsfelt i prosjektene er samhandling mellom forskning og næringsliv, regional utvikling, smart spesialisering, kompetanseutvikling, digitalisering av industrien. Resultatene er publisert i Agderforsknings rapportserie, workshops, policy briefs, samt forfatter av kapittel i fagbok om innovasjon og anvendt forskning publisert i 2017. Strickert leder høsten 2017 arbeidet med å utvikle en regional kompetansestrategi for Agder på oppdrag og i tett samarbeid med Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommune. Strickerts bakgrunn er tverrfaglig med teknologiforståelse i kombinasjon med samfunnsvitenskapelig kompetanse og kommunikasjonsfaglig bakgrunn. Hun har bred erfaring fra team- og prosjektledelse av forsknings- og utviklingsprosjekter, ledelseserfaring fra forskningsinstitutt, ledelse og fasilitering av workshops og utviklingsprosesser, strategisk planlegging og kommunikasjon.

Publikasjoner