Randi Wærdahl

Seniorforsker

Telefon: +47 990 20 381

randi.wardahl@agderforskning.no

Randi Wærdahl (1963) er del av Velferdsforskningsgruppa ved Agderforskning. Hun har en Dr.Polit i sosiologi og er i dag førsteamanuensis i sosiologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Hennes forskningsfokus er rettet mot barndom og familier, og hun har gjennom mange år vært involvert i internasjonal forskning på barndom og oppvekst, spesielt i samfunn preget av raske sosiale endringer. Hun er tidligere leder for Norsk Sosiologforening (2008-12), og President i Nordisk Sosiologforbund (2008-11). Som seniorforsker ved Agderforskning fra 2011, har hun mellom annet arbeidet med barns levekår i Agder, levekår i mottak for enslige mindreårige asylsøkere og ledet en arbeidspakke om inkludering av polske barn i norsk skole for TRANSFAM prosjektet.