Øyvind Hellang

Forsker

Telefon: +47 997 07 001

oyhe@norceresearch.no

Last ned CV

Øyvind Hellang (08.10.80) er forsker og prosjektleder ved Agderforskning. Han er også i PhD-programmet innen informasjonssystemer ved UiA, med fokus på tjenesteutvikling i offentlig sektor og gevinstrealisering. Gjennom sin bakgrunn som kommunal IKT-rådgiver, konsulent og forvaltningsrevisor, har han lang erfaring fra flere større offentlige forsknings- og utviklingsprosjekter innen helse og omsorg, skole, effektiv økonomi og administrasjon, politisk dialog, bygg og kart, barnevern, attføring, ROP og kriminalomsorg. Målet med alle prosjektene har vært å skape ny kunnskap og systemer for bedre offentlige tjenester i tett samarbeid med tjenestemottakere og tjenesteytere.

Publikasjoner