Nina Kyllingstad

Forsker

Telefon: +47 474 46 437

niky@norceresearch.no

Last ned CV

Nina Kyllingstad (20.05.1989) er PhD student ved Universitetet i Agder og forsker ved innovasjonsavdelingen i Agderforskning. PhD prosjektet hennes er knyttet til etableringen av SFI Offshore Mechatronics ved UiA. Her skal hun diskutere hvordan forskning og aktiviteter i slike sentre kan bidra til regional næringsutvikling. Fra tidligere har Nina en bachelor i statsvitenskap og en master i innovasjon og kunnskapsutvikling. I masteroppgaven hennes skrev hun om norsk og amerikansk bedriftskultur, og påvirkningen amerikansk eierskap har i norsk næringsliv. Forskningsinteresser omfatter blant annet regional utvikling, kunnskapsdannelse, nettverk og bedriftskulturer.

Publikasjoner