Nina Jentoft

Forsker

Telefon: +47 480 10 539

nina.jentoft@agderforskning.no

Last ned CV

Nina Jentoft er PhD-kandidat ved Universitetet i Agder og forsker på Agderforsknings Velferdsavdeling siden 2001. Utdannet Cand. econ ved Universitetet i Oslo i 1991. Hun har mange års erfaring fra utredningsarbeid knyttet til velferdsordningene i daværende Sosialdepartementet og Finans- og tolldepartementet. Særskilt fokus for forskningen er i dag inkluderende og ekskluderende mekanismer i arbeidslivet og levekår.