Nina Jentoft

Forsker

Telefon: +47 480 10 539

nije@norceresearch.no

Last ned CV

Nina Jentoft er utdannet Cand. Oecon fra Universitetet i Oslo. Hun har arbeidserfaring fra Statistisk sentralbyrå, Sosialdepartementet, Finans- og tolldepartementet, Universitetet i Agder og Agderforskning. I Agderforskning har hun vært forsker i tilsammen 14 år. Jentoft er i avslutningen av sin doktorgradsavhandling. Tema for avhandlingen er innovasjon i skolens forebyggende arbeid for å motvirke senere frafall i skole og arbeidsliv. Sentrale tema i forskerkarrieren har vært inkluderende og ekskluderende mekanismer i arbeidslivet, sykefravær og uførepensjonering, likestilling og levekår. De siste årene med sterk fokus på barn og unges livsvilkår.