Niels F Garmann-Johnsen

Seniorforsker

Telefon: +47 909 953 69

ngar@norceresearch.no

Last ned CV

Niels Frederik Garmann-Johnsen (18.11.60) er seniorforsker og prosjektleder ved Agderforskning, og førsteamanuensis ved Institutt for Infomasjonssystemer ved Universitetet i Agder. Han er PhD i samfunnsvitenskap med informasjonssystemer som spesialfelt.
Med informasjonssystemer menes helheten og samspillet mellom IKT, prosesser, og folk, ikke bare informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Garmann-Johnsen arbeider ved Agderforskning og i en mindre stilling ved Universitetet i Agder.
Garmann-Johnsens doktoravhandling handler om samarbeidsprosesser og forutsetninger for å lykkes med e-Helse-innovasjon, på bakgrunn av Samhandlingsreformen i helse- og omsorg. Garmann-Johnsen jobber med prosjekter knyttet til helse og velferd, tjenestedesign og digitalisering, prosessledelse og innovasjon generelt.

Publikasjoner