Mikaela Vasstrøm

Seniorforsker

Telefon: +47 915 75 770

miva@norceresearch.no

Last ned CV

Mikaela Vasstrøm, Ph.D., (26.07.77) er førsteamanuensis ved Institutt for global utvikling og samfunnsplanlegging ved Universitet i Agder og seniorforsker Agderforskning. Hennes forskningsinteresser handler om natur og samfunnsrelasjoner i forhold til forståelser av utvikling og bærekraft, og hvordan det kan skapes demokratiske og lærende planprosesser. Doktorgraden fra Københavns Universitet utforsket skjæringspunktet mellom naturvern og bygdeutvikling, med fokus på forståelser av bærekraft, deltakende demokrati i planleggingen, og kunnskapens rolle i slike prosesser. I Agderforskning er hennes arbeid sentrert rundt aspekter av regional- og bygdeutvikling i hovedsak i forhold til nye typer styringsroller, sosial læring og innovasjon.