May-Linda Magnussen

Fagansvarlig/Seniorforsker

Telefon: +47 480 10 547

mmag@norceresearch.no

Last ned CV

May-Linda Magnussen (10.11.73) har en doktorgrad i sosiologi fra Universitetet i Oslo. Hennes fagfelt er kjønn, likestilling og integrering, og hun forsker i all hovedsak kvalitativt. Hun har arbeidet i Agderforskning siden 2001 og er nå faglig ansvarlig for satsningsområdet Likestilling og inkludering.

Magnussen har blant annet ledet et stort prosjekt om kvinners deltidsarbeid på Agder, og hennes doktorgradsarbeid handler om mannlige familieforsørgeres hverdagsliv. De siste årene har hennes forskningsfokus dreid seg mot innvandrerkvinner og lønnsarbeid. Akkurat nå leder Magnussen et forsknings- og utviklingsprosjekt om integrering i Lindesnes kommune og et forprosjekt om æresrelatert vold på Agder. Hun leder også to forskningsprosjekter knyttet til Universitetet i Agders program for økt kjønnsbalanse blant professorer og forskningsledere. Magnussen er sentral i Senter for likestilling ved Universitetet i Agder.