Kirsti M. Hjemdahl

Forskningssjef

Telefon: +47 954 95 930

kirsti.hjemdahl@agderforskning.no

Kirsti M. Hjemdahl (15.04.67) er forskningssjef ved Agderforskning. Hun er i tillegg prosjektleder for Arena-Usus og har en forsker II stilling ved Universitetet i Agder ved fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap. Hun er utdannet Dr. art. ved Universitetet i Bergen.