Karoline Midtsundstad Storbukås

Forskningsassistent

karoline.midtsundstad@gmail.com

Karoline har en bachelorgrad i arbeids- og organisasjonspsykologi ved universitetet i Bergen, og en mastergrad i statsvitenskap og ledelse ved Universitetet i Agder. Midtsundstad Storbukås er spesialisert innen organisasjon og ledelse og skrev en masteroppgave knyttet til Agderforsknings prosjekt ”Aktiv på dagtid”- økt livskvalitet og veien tilbake til arbeid?». «Vil økt fysisk aktivitet kunne redusere andelen trygdemottakere?» er en case-studie basert på deltakere ved Aktiv på dagtid.