Jan Ole Rypestøl

Forsker

Telefon: +47 906 31 591

jan.ole.rypestol@agderforskning.no

Last ned CV

Jan Ole Rypestøl (1963) er PhD kandidat ved Universitetet i Agder og forsker og seniorprosjektleder i Agderforskning. Jan Ole har Master of Science i Innovasjon og Kunnskapsutvikling fra UiA. Hans forskningsinteresser er knyttet til regional næringsutvikling, innovasjon og entreprenørskap, og hans doktorgradsarbeid fokuserer på kunnskapsflyt i innovasjonsnettverk. Jan Ole har ti års erfaring som gründer og leder av ulike virksomheter i inn- og utland, og har i tillegg lang erfaring som prosjektleder av større interkommunale entreprenørskapsprosjekter.

Publikasjoner