Hellen Elisabeth Mosvold Pedersen

Forskerassistent

hellenelisabeth@gmail.com

Hellen tar master i sosiologi- og i sosialt arbeid ved Universitetet i Agder. Hun skriver masteroppgave om introduksjonsprogrammets resultatmåling – og mulige utfordringer ved denne måten å måle på.
Hun jobber også i privat barnevern, og foreleser noe ved institutt for sosiologi og sosialt arbeid.