Hans Kjetil Lysgård

Seniorforsker

Telefon: +47 381 41 496

hlys@norceresearch.no

Last ned CV

Dr.polit. Hans Kjetil Lysgård har arbeidet i Agderforskning en periode tidligere før han kom tilbake i prosentstilling i år. Hovedstillingen har han på UiA som professor på Senter for Utviklingsstudier ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap.