Hans Chr. Garmann Johnsen

Seniorforsker

Telefon: +47 918 03 733

hajo@norceresearch.no

Last ned CV

Hans Chr Garmann Johnsen, født 1955, er professor ved Universitetet i Agder og professor II ved NTNU. Fagområdet er arbeidsliv og innovasjon. Han har utdannelse som siviløkonom fra NHH, statsviter (cand.polit.) fra Universitetet i Bergen og en dr. grad (PhD) fra Handelshøjskolen i København (CBS) innen organisasjonssosiologi. Han har publisert en rekke artikler og bøker, den siste er Fra forvalting til dialog, Høyskoleforlaget (2005).

Publikasjoner