Eugene Guribye

Forskningssjef

Telefon: +47 951 61 674

eugu@norceresearch.no

Last ned CV

Eugene Guribye (01.04.1972) er forskningssjef og fagansvarlig for satsningsområdet tjenesteutvikling i offentlig sektor. Han ble ansatt i Agderforskning i 2012 og er sosialantropolog med doktorgrad fra Psykologisk fakultet, Universitetet i Bergen. Han har også hatt en post doc stilling ved Folkehelseinstituttet og har bakgrunn som forsker ved Regionsenter for barn og unges psykiske helse og Antro Kulturkompetanse. Tematisk har forskningen hans fokusert på minoriteter og marginaliserte grupper, mestring, psykisk helse og kulturøkologi.

Publikasjoner