Daniel Nordgård

Seniorforsker

Telefon: +47 970 80 611

dano@norceresearch.no

Last ned CV

Daniel Nordgård er seniorforsker ved Agderforskning og har en doktorgrad i digitalisering av musikkbransjen fra Universitetet i Agder. Hans forskningsfokus ligger i de kulturelle næringene, musikk industrien og digitale endringer knyttet til disse. Han jobber både nasjonalt og internasjonalt med problemstillinger knyttet til disse temaene og publiserer jevnlig på tematikkene. Nordgård har jobbet mye med streaming-formatet og problematikk og muligheter som følger de digitale endringer. Han ledet i 2013 det regjeringsoppnevnte Nordgård-utvalget som resulterte i en rapport på det norske streaming-markedet. Nordgård har et praksisnært forhold til forskningen på musikkbransjen og har lang og bred bakgrunn fra musikkbransjen. Han har bakgrunn som utøvende musiker, har tidligere vært aktiv innen konsertarrangør-miljøet i Kristiansand, har fartstid som frivillig i Quartfestivalen og senere som festivalsjef for den samme festivalen. I dag sitter i dag i en rekke styrer nasjonalt og internasjonalt, blant annet Norsk Filminstitutt, GRAMO og Gramart. Han sitter også i styret til International Music Business Research Association (IMBRA) og har sittet i ”executive committee” til det COST-finansierte forskningsarbeidet Dynamics of Virtual Work, hvor man har forsket på endringer i arbeidsforhold som følger av digitale endringer. Daniel Nordgård har en svært relevant og oppdatert kompetanse på digitale endringer, og han har et stort nasjonalt og internasjonalt nettverk, både innen forsknings verden og innen næringene.