Dag Håkon Olsen

Seniorforsker

dag.h.olsen@uia.no

Dag Håkon Olsen er seniorforsker i Agderforskning og professor ved institutt for informasjonssystemer ved Universitetet i Agder.