Arne Isaksen

Seniorforsker

Telefon: +47 381 42 245

arne.isaksen@agderforskning.no

Arne Isaksen, født 1954, er professor ved Institutt for arbeidsliv og innovasjon ved Universitetet i Agder. Han er også tilknyttet Agderforskning og har tidligere arbeidet på STEP-gruppen. Han har en doktorgrad i samfunnsgeografi fra Universitet i Oslo. Isaksens forskningsfelt er regional næringsutvikling med vekt på studier av regionale klynger, innovasjonssystemer og regionalpolitikk. Han har en betydelig internasjonal publisering innen disse temaene.