Arild Vangstad

Forsker

Telefon: +47 976 24 585

arva@norceresearch.no

Last ned CV

Arild Vangstad er forsker ved Velferdsavdeling, Agderforskning. Utdannet som høgskolekandidat i økonomi og administrasjon. Har mange års erfaring fra gjennomføring og utredning av arbeidsmarkedspolitikken. Har vært ansatt i Agderforskning siden 2000. Fokus for forskningen er arbeidsmarkedets mekanismer/sammenhenger, samt scenario-arbeid. Utover dette også en ressurs på NAV-reformen.

Publikasjoner