Amna Drace

Forskningsassistent

Telefon: 47 93 40 4599

amna.drace@agderforskning.no

Last ned CV

Drace har en mastergrad i statsvitenskap og ledelse ved Fakultet for Samfunnsvitenskap ved Universitetet i Agder. Masteroppgaven omhandlet styring av regionale næringsklynger i ulike livsfaser. Fra tidligere har Drace en bachelorgrad i statsvitenskap ved samme fakultet. Tema for masteroppgaven er ledelse av klyngeprosjekter.