Minela Kosuta

Forskningsassistent

Minela Kosutas studerer master i statsvitenskap og ledelse ved UiA, fakultet for samfunnsvitenskap. I hennes masteravhandling vil hun undersøke likestilling på Sørlandet.