Stine Elise Bremnes

Forskningsassistent

Stine Elise Sotnedal Bremnes tar master i Samfunnskommunikasjon ved Universitetet i Agder. I masteravhandlingen, en kritisk diskursanalyse av norske mediers omtale av Norges tilknytning til Den europeiske union, undersøker hun hvordan EØS konstrueres og fremstilles i norske nettaviser.